Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza

Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza powstało w 2008 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Krystyny Zabrzewskiej. Skupia w swoich szeregach specjalistów z różnych dziedzin.
Głównym obszarem działania to zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Z czasem zwiększono zakres działalności Stowarzyszenia wykorzystując walory lokalne, zarówno dorobek kulturowy, kulinarny jak również walory przyrodnicze.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie zrealizowało 16 projektów na łączną kwotę 854 291, 64 zł.

Główne realizacje

1. „Działam Lokalnie” – 4 edycje projektu, który inicjował powstawanie grup nieformalnych młodzieży skupionej wokół działania na rzecz innych.
2. „Umiem pływać”– 3 edycje projektu współfinansowanego z MSiT, którego celem był wzrost umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
3. „Umiem jeździć na nartach”– projekt mający na celu wzrost umiejętności jazdy na nartach wśród dzieci i młodzieży szkolnej; współfinansowany z MSiT.
4. „Z tradycją od przedszkola. Integracyjny Punkt Przedszkolny „Górolicki”– projekt upowszechniający edukację przedszkolną, którego efektem jest nowo powstałe przedszkole w Suchem dla 20 dzieci, współfinansowany z EFS POKL.
5. „Ciekawie po wiedzę” oraz „Ciekawie i kreatywnie zdobywać wiedzę”– 2 projekty mające na celu wzrost umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz językowych wśród dzieci, połączone z wyjazdem uczestników do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współfinansowane z EFS POKL,
6. „Od klocka do robota”– 2 edycje warsztatów z robotyki dla dzieci.
7. „Smaki Podhala – utworzenie ścieżki tematycznej”– projekt mający na celu promocję produktu lokalnego w oparciu o dorobek kulinarny Podhala /www.smakipodhala.eu/. W projekcie wzięło udział 30 restauratorów z Podhala. Projekt współfinansowany ze Szwajcarko- Polskiego Programu Współpracy w realizowany partnerstwie z Tatrzańską Izbą Gospodarczą.
8. „Z tradycją od przedszkola- zajęcia regionalne dla dzieci w wieku przedszkolnym”– projekt wpisujący się w żywa kuturę regionu, przyczynił się do nabycia umiejętności tańca i śpiewu góralskiego przez dzieci przedszkolne. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
9. „Multimedialny przewodnik skitourowy po Tatrach”– projekt polegający na stworzeniu opisu 20 tras skitourowych.

Zarząd stowarzyszenia

 


Pedagog, ukończyła UJ w Krakowie wydział matematyki. Posiada kwalifikacje do zarządzania w oświacie oraz zarządzania funduszami unijnymi. Długoletni dyrektor szkoły, posiada doświadczenie samorządowe (członek Zarządu Rady Gminy Poronin, członek Rady Społecznej Szpitala). Inicjatorka działań społecznych w środowisku lokalnym. Aktywnie działa w obszarze III sektora, członek Rady PLGD, założycielka Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza. Wspiera rozwój kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym obywatelem, animacji lokalnej, komunikacji społecznej, oraz aspektów formalnych, prawnych i praktycznych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej i współpracą z administracją. Współautorka i autorka kilkudziesięciu zrealizowanych projektów społecznych.
Posiada duży dorobek związany z pozyskiwaniem dofinansowania na realizacje projektów z dziedziny oświaty, turystyki, dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury w ramach programów POKL, PROW, RPO, POiŚ.

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza jest od 2011 roku. Funkcję wiceprezesa zarządu pełni od 2014 r. W działaniach Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza uczestniczy od samego początku. Specjalizuje się w sprawach kadrowych. Posiada doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów społecznych w ramach zadań publicznych, POKL oraz MSiT.
Ukończyła Liceum Odzieżowe w Zakopanem. Zatrudniona na stanowisku sekretarza szkoły.

justyna-zabrzewska-skarbnik
Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Członkiem Stowarzyszenie Rozwoju jest od 2009 roku. Odpowiedzialna za sprawy księgowo-kadrowe organizacji. Współautorka wielu projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w realizacji oraz rozliczaniu projektów m.in. z takich programów jak PO KL, PROW oraz MSiT.
Dusza kreatywna zespołu.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Danuta-Dutka-Marduła-Sekretarz

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza od chwili założenia.
Nauczyciel muzyki i bibliotekarz z 35 letnim stażem pracy.
Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach wydział artystyczny, licencjat na Akademii Muzycznej w Katowicach specjalność pedagogika instrumentalna – fortepian,
studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zakopanem i Filii Poronin SP w Stasikówce i SP w Suchem.

anna-strączek-czlonek
Członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza jest od 2013 roku. W zarządzie zasiada od 2014 r. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zatrudniona na stanowisku nauczyciel od 2013 roku. Obecnie studentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna- studia magisterskie.
Energiczna i aktywna oddana

Partner strategiczny

Biuro Promocji Zakopanego
Partnerzy

Beneficjent

Copyright SkitouroweZakopane.pl 2021
Design by pxds.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Podhalańska lokalna grupa działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013